Dopłacamy do szkód na pojeździe – odszkodowanie z OC za szkodę rzeczową

   DOPŁACIMY TOBIE ZA SZKODĘ NA POJEŹDZIE  Z OC SPRAWCY !

      Ubezpieczyciel wypłacił Tobie za niskie odszkodowanie za samochód ?

Minimum formalności ! Pieniądze dla Ciebie w kilka dni !

WYSLIJ DO NAS NA MAILA

Kosztorys sporządzony przez Zakład Ubezpieczeń

Decyzję Zakładu Ubezpieczeń

Zeskanowany dowód rejestracyjny

Bezpłatna analiza w 48 godzin

Po weryfikacji dokumentów, ustalając nieprawidłowości zaproponujemy Tobie odkupienie szkody na bardzo atrakcyjnych warunkach, po podpisaniu umowy cesji wierzytelności lub wspólną drogę sądową uruchamiając proces odzyskiwania odszkodowania!

Zgłaszając szkodę rzeczową możemy wnieść roszczenia z tytułu:

różnicy pomiędzy wartością naprawy ustaloną przez Zakład Ubezpieczeń, a wartością wskazaną przez niezależnego rzeczoznawcę,

amortyzacji,

utraty wartości początkowej pojazdu (pojazdy użytkowane maksymalnie 3 lata),

podatku VAT,

kosztów holowania,

kosztów parkingu,

kosztów wykonania dodatkowej ekspertyzy,

kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego,

kosztów zniszczenia przewożonych rzeczy.