Dopłacamy do szkód na pojeździe z OC !!!

    DOPŁACAMY DO ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY RZECZOWE

ODSZKODOWANIA Z OC – ODSZKODOWANIE Z OC – Jeśli w wyniku wypadku uszkodził się Twój samochód z winy innego kierowcy, a Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło Tobie za niskie odszkodowanie - zadzwoń do nas !!!                                                                                

                           BEZPŁATNIE ZWERYFIKUJEMY TWOJE DOKUMENTY

 

 

 

Zgłaszając szkodę rzeczową możemy wnieść roszczenia z tytułu:

  • różnicy pomiędzy wartością naprawy ustaloną przez TU, a wartością wskazaną przez niezależnego rzeczoznawcę,
  • amortyzacji,
  • utraty wartości początkowej pojazdu (pojazdy użytkowane max 3 lata),
  • podatku VAT,
  •  kosztów holowania,
  •  kosztów parkingu,
  •  kosztów wykonania dodatkowej ekspertyzy,
  •  kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego,
  •  kosztów zniszczenia przewożonych rzeczy.
Na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez TU analizujemy wysokość
zastosowanej amortyzacji, obniżającej wartość części zamiennych, które powinny zostać
wymienione w uszkodzonym pojeździe. Jeżeli zostanie ustalone, iż zastosowano zbyt
wysoki wskaźnik amortyzacji w stosunku do wieku pojazdu, wnosimy roszczenie o jego
obniżenie.
Roszczenie z tytułu podatku VAT, o który została zaniżona wartość wypłaty przysługuje
Poszkodowanym, którzy nie odliczyli podatku VAT podczas zakupu pojazdu – czyli został
on zarejestrowany na osobę fizyczną lub na firmę, nie będącą płatnikiem podatku VAT.
Roszczenie o zwrot kosztów holowania może dotyczyć tylko holowania uszkodzonego
pojazdu z miejsca wypadku do pierwszego miejsca wskazanego przez Poszkodowanego.
TU nie chcą zwracać kolejnych kosztów, ponoszonych przez Poszkodowanego w sytuacji,
gdy konieczne jest ponowne holowanie pojazdu.
Roszczenie o zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego może zostać zgłoszone za
okres od daty wypadku do daty wypłacenia odszkodowania + dodatkowo 7 dni na tzw.
organizację. Jeżeli nastąpiła szkoda całkowita i pojazd nie nadaje się do użytku termin 7
dni należy przeznaczyć na zakup nowego pojazdu. Ponadto przedmiotem najmu powinien
być pojazd o podobnej wartości i standardzie, jak pojazd uszkodzony.