Od 29 grudnia 2010 roku Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., znalazło się w elitarnym gronie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

BEZPIECZEŃSTWO – PEWNOŚĆ – PROFESJONALIZM

ZOBACZ – relacja wideo z EuCO S.A. na GPW

NASI SPECJALIŚCI STALE SĄ OBECNI W MEDIACH – wideo

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowym (w %)Liczba głosówUdział głosów na WZ (w %)
Spexar Ltd1 520 00027,141 520 00027,14
Corpor Capital Ltd1 520 00027,141 520 00027,14
Kubach Investment Ltd762 96713,62762 96713,62
ING OFE*500 0008,93500 0008,93
BPH TFI*539 4559,63539 4559,63
Pozostali757 57813,53757 57813,53
Razem5 600 000100,05 600 000100,0
Struktura akcjonariatu przed emisją Akcji