Debiut EuCO na GPW

Od 29 grudnia 2010 roku Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., znalazło się w elitarnym gronie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

BEZPIECZEŃSTWO – PEWNOŚĆ – PROFESJONALIZM

                                 ZOBACZ – relacja wideo z EuCO S.A. na GPW

NASI SPECJALIŚCI STALE SĄ OBECNI W MEDIACH – wideo

                                                                 

                                           Struktura akcjonariatu przed emisją Akcji
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (w %) Liczba głosów Udział głosów na WZ (w %)
Spexar Ltd 1 520 000 27,14 1 520 000 27,14
Corpor Capital Ltd 1 520 000 27,14 1 520 000 27,14
Kubach Investment Ltd 762 967 13,62 762 967 13,62
ING OFE* 500 000 8,93 500 000 8,93
BPH TFI* 539 455 9,63 539 455 9,63
Pozostali 757 578 13,53 757 578 13,53
Razem 5 600 000 100,0 5 600 000 100,0