ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK – ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK

Zadowolona 100 000 klientka Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( EuCO ), Pani Justyna Bęben z Zawidowazapraszamy do obejrzenia reportażu z jej udziałem (kliknij)

PONAD 1 300 000 ZŁ ZAMIAST 180 000 ZŁ ORAZ 11 236 ZŁ TYTUŁEM MIESIĘCZNEJ RENTY DLA POSZKODOWANEGO W WYPADKU DZIECKA!

Historia: 21 sierpnia 2010 roku doszło poważnego w skutkach zdarzenia drogowego, w którym 4,5 letni Robert G.,  jako pasażer pojazdu, kierowanego przez jego matkę, doznał uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, którego wynikiem jest niedowład czterech kończyn oraz niewydolność oddechowa. Propozycja Ubezpieczyciela: Ubezpieczyciel na etapie postępowania przedsądowego, wypłacił jedynie zadośćuczynienie w kwocie 180 000 zł. Kierując sprawę do sądu, pozwany ubezpieczyciel wnosił o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że wysokość wypłaconego zadośćuczynienia jest adekwatna do rozmiaru cierpień poszkodowanego a przyznanie renty nie jest uzasadnione ponieważ koszty opieki, w tym rehabilitacji powoda są ponoszone przez NFZ. Uzyskane odszkodowanie: W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań reprezentującego Poszkodowanego, Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 września 2013 r. zasądził na rzecz Roberta jednorazową kwotę ponad 1 300 000 zł oraz 11 236 zł tytułem miesięcznej renty. Wyrok nie jest prawomocny.

360 000 ZŁ ZAMIAST 36,500 ZŁ DLA POTRĄCONEGO NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH P. ANDRZEJA K.

Historia: 12 czerwca 2010 roku Pan Andrzej K. został potrącony przez nieostrożnego kierowcę Citroena na oznaczonym przejściu dla pieszych w Kielcach. W wyniku zdarzenia Pan Andrzej doznał urazu wielonarządowego oraz licznych złamań i krwiaków. W trakcie pobytu w szpitalu zdiagnozowano u niego także ostrą niewydolność oddechową i padaczkę, będące następstwami wypadku. Komplikacje, jakie pojawiły się podczas kolejnych etapów leczenia powodowały konieczność kilkukrotnych hospitalizacji, podczas których stan pacjenta wymagał przeprowadzenia licznych zabiegów operacyjnych. Z osoby aktywnej, pełnej życia, uprawiającej sport, lubiącej towarzystwo, Pan Andrzej K. stał się osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, wymagającą obecnie stałej opieki i pomocy. Propozycja Ubezpieczyciela: Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku zaproponowało Panu Andrzejowi kwotę 36,5 tys. zł tytułem odszkodowania. Pan Andrzej zwrócił się do nas po pomoc w uzyskaniu wyższej kwoty. Uzyskane odszkodowanie: W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań reprezentującego Poszkodowanego Ubezpieczyciel przyznał na rzecz Pana Andrzeja 360 tys. zł tytułem odszkodowania.

400 000 ZŁ ZAMIAST 50 000 ZŁ DLA PASAŻERA SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Historia: 12 grudnia 2009 r. kierująca Fiatem Brawa, nie zachowując należytej ostrożności doprowadziła do zderzenia z Fiatem Ducato. W wyniku wypadku Pan Krzysztof P. będący pasażerem Fiata Ducato doznał poważnych obrażeń ciała. Wypadek, którego uczestnikiem był Pan Krzysztof, stał się powodem bardzo rozległych obrażeń jego organizmu. Liczne urazy wymusiły konieczność zastosowania długotrwałego leczenia, a wręcz ratowania życia. Skutkiem wypadku Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie po przeprowadzeniu szeregu specjalistycznych badań stwierdzono uraz wielonarządowy, mnogie złamania żeber i obojczyka, uszkodzenia żył i pęknięcia narządów, krwotoki wewnętrzne i wstrząs hypowolemiczny. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań dodatkowo stwierdzono naczyniopochodne uszkodzenie mózgu i ślepotę korową, oraz ciężkie aksonalne uszkodzenie obu nerwów strzałkowych. Stwierdzono także zaburzenia pamięci trwałej i świeżej. Pan Krzysztof spędził na leczeniu i rehabilitacji wiele miesięcy w kilku specjalistycznych placówkach. Ze względu na odniesione urazy powypadkowe czynności ruchowe Pana Krzysztofa zostały w bardzo dużym stopniu ograniczone. Zastosowane środki rehabilitacyjne po doznanych urazach nie zapewniły Mu powrotu do egzystencji sprzed wypadku i nigdy nie zapewnią. Propozycja Ubezpieczyciela: Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku zaproponowało Panu Krzysztofowi kwotę 50 tys. zł tytułem odszkodowania. Uzyskane odszkodowanie: W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań reprezentującego Poszkodowanego Ubezpieczyciel przyznał na rzecz Pana Przemysława łączną kwotę 400 000 zł.

419 350 ZŁ ZAMIAST 80 000 W RAMACH ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ŚMIERĆ MĘŻA I OJCA W WYPADKU.

Historia: 30 kwietnia 2010 r. w miejscowości P., kierujący ciężarową Scanią doprowadził do zderzenia z Fiatem Doblo, którym kierował Pan Marcin R. mąż Pani Renaty R. i ojciec trójki dzieci. W wyniku wypadku Pan Marcin R. zmarł. W jednej chwili Pani Renata straciła męża a 16 letni Maciej, 13 letni niepełnosprawny Mateusz i 5 letnia Maja, stracili tatę. Śmierć ukochanej osoby, niezależnie od sytuacji i wieku, jest ogromną stratą i bolesnym ciosem, zadanym znienacka, najbliższym. Utrata osoby, z którą Pani Renata i jej dzieci dzieliły życie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi przyszło im się zmagać w życiu. To na jego barkach spoczywało zapewnienie dzieciom i żonie godziwych warunków życia. Pan Marcin prowadził działalność gospodarczą, a jego dochody były jedynym źródłem utrzymania całej rodziny. Śmierć ojca i męża wywołała nie tylko silne reakcje emocjonalne związane z Jego utratą, ale naruszyła także poczucie własnej tożsamości, relacje z innymi i przekonanie o stabilności świata. Pani Renata i jej dzieci zmuszeni zostali na nowo nauczyć się żyć, na nowo przystosować się do życia bez obecności tragicznie zmarłego. Propozycja Ubezpieczyciela: Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony był Pan Marcin R. zaproponowało kwotę 80 tys. zł tytułem odszkodowania. Uzyskane odszkodowanie: W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań reprezentującego Rodzinę R, Ubezpieczyciel przyznał jej rzecz łączną kwotę 419 350 zł.

 

368.993 ZŁ ZAMIAST 20 000 ZŁ DLA POSZKODOWANEGO W WYPADKU PANA MARIANA N.

Historia: 22 listopada 2010 r. w miejscowości P. prowadząca Skodę Oktawię P. Dorota Z. podczas omijania pieszej idącej jej pasem jezdni potrąciła ją, a następnie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z Mercedesem Sprinterem kierowanym przez Pana Mariana N. W wyniku wypadku Pan Marian doznał licznych obrażeń ciała, w tym liczne złamania, krwiaki i krwotoki wewnętrzne, uraz wielonarzędziowy. Obrażenia, których doznał spowodowały niewydolność oddechową i krążenia oraz niewydolność nerek. Po wypadku Pan Marian ze sprawnego i energicznego mężczyzny, w jednej chwili stał się osobą całkowicie zdaną na pomoc i opiekę osób trzecich i personelu szpitala. Czeka Go bardzo długotrwała rekonwalescencja. Pan Marian z pewnością już nigdy nie będzie mógł powrócić do wykonywania dawnych obowiązków i już zawsze będzie zmuszony korzystać z pomocy najbliższych osób. Będzie wymagał kosztownego leczenia, co negatywnie wpłynie na domowy budżet rodziny. Istotnym jest, iż przed wypadkiem Pan Marian prowadził małe gospodarstwo rolne był głównym żywicielem rodziny. W chwili obecnej konieczne jest zatrudnienie osób trzecich do pomocy przy gospodarstwie. Obecnie Pan Marian przebywa na Oddziele Rehabilitacji Neurologicznej w G. gdzie pozostaje pod stałą opieką lekarzy oraz przechodzi długotrwałą rehabilitację. Sytuacja jest tym bardziej traumatyczna, że Pan Marian do chwili tragicznego wypadku był osobą o bardzo pogodnym usposobieniu. Lubił spacerować, jeździć na rowerze. Natomiast teraz z powodu doznanych obrażeń będzie pozbawiony możliwości wykonywania wielu czynności, które przed feralnym zdarzeniem bardzo lubił robić. Propozycja Ubezpieczyciela: Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczona była sprawczyni wypadku zaproponowało Panu Marianowi kwotę 20 tys. zł tytułem odszkodowania. Uzyskane odszkodowanie: W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań reprezentującego Poszkodowanego Ubezpieczyciel przyznał na rzecz Pana Mariana łączną kwotę 368 993 zł.

Przydatne informacje – ” Warto wiedzieć ”

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów zarejestrowanych w Polsce. Chroni kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód.

Dzięki wykupieniu polisy OC sprawca zdarzenia nie płaci za wyrządzone szkody z własnej kieszeni. Robi to zakład ubezpieczeń. Wypłata odszkodowania dotyczy na przykład kosztów naprawy samochodu, w który sprawca uderzył (to szkody rzeczowe) oraz odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadku (szkody osobowe). OC działa tylko w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło w związku z ruchem pojazdu.

W języku prawa ruch pojazdu to nie tylko jego faktyczne przemieszczanie, dlatego naprawiane są także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.