Miejsca wspierane przez Fundację EuCO Dzieciom:

 • Uczniowski Klub Sportowy UKS 9 ok. 80 dzieci – przedmiotem finansowania były: stroje sportowe, obóz sportowy we Włoszech, organizacja turnieju piłki ręcznej LION CUP, comiesięczna wpłata na rzecz klubu na stałe koszty utrzymania.
 • Dom Małego Dziecka w Jaworze – przedmiotem finansowania były: prace remontowe, comiesięczne zakupy artykułów spożywczych i pampersów dla wychowanków.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy
 • Finansujemy naukę języka angielskiego dla wychowanków Domu Dziecka.
 • Finansujemy wycieczkę dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych.
 • Dom Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety.

Pozostali beneficjenci instytucjonalni:

 • Fundacja „PASJE”.
 • Fundacja „Iskierka”.
 • Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”.
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym JUTRZENKA.

Beneficjenci indywidualni:

 • Dofinansowanie do kosztów leczenia
 • Finansowanie protezy ortopedycznej

Aktualnie skupiamy się na doraźnych przypadkach indywidualnej pomocy dzieciom chorym, w chwili obecnej mamy pięcioro dzieci, liczba ta będzie rosła w miarę wzrostu otrzymywanych dotacji.

Fundacja EuCO Dzieciom współpracuje z Fundacją KGHM.